Bažant

Bažant patří k naší nejdůležitější užitkové zvěři pernaté. Kohout váží 1,10 až 1,80 kg, slepice 0,80 až 1,20 kg. Zvěřina je lahůdkou. Vyžaduje však několik dnů k odležení – má viset v peří na chladném, vzdušném místě – staří ptáci déle (podle počasí 1 až 2 týdny), mladým stačí dva dny až týden. Loví se od 1. listopadu do 31. prosince.

Věk bažantích kohoutů se často odhaduje podle délky a tvaru ostruh na stojácích. Staří kohouti mají ostruhy tvrdé, ostře špičaté, ohlazené, poněkud vzhůru zahnuté a dlouhé obvykle přes 10 mm. Mladí kohouti, tj. do jednoho roku, mívají ostruhy kuželovité, tupé, ne tak ohlazené a často dlouhé až 10 mm. Ovšem i tyto znaky mohou zklamat, zvláště u vyspělých mladých kohoutů, ulovených v prosinci. Velmi spolehlivě se však dá rozpoznat letošní bažant od staršího podle tzv. Fabriciova váčku. U bažantích slepic je to vlastně jediný spolehlivý způsob, jak poznat vyspělého mladého ptáka od starého. Fabriciův váček je žláznatý útvar hruškovitého tvaru, umístěný na hřbetní straně uvnitř kloaky. U starších ptáků zaniká. Ve Fabriciově váčku je slepá chodbička, která zeje malým otvorem kloaky. Podaří-li se nám do tohoto otvoru nenásilně zasunout např. zápalku na délku nejméně 10 mm, jde určitě o ptáka mladšího jednoho roku. U starých bažantů váček buď vůbec nenajdeme, nebo jeho dutina je kratší než 10 mm.