Zvěřina užitkové zvěře

Užitková zvěř se myslivecky rozděluje na srstnatou a pernatou, podle velikosti ještě na velkou a drobnou. Velkou zvěř užitkovou srstnatou nazývají myslivci též zvěří spárkatou. Patří k ní totiž zvěř jelení, srnčí, daňčí, losí, sika, jelenec, mufloní, kamzičí, kozorohá a černá (prase divoké); všechny uvedené druhy zvěře mají běhy zakončeny spárky – proto tedy zvěř spárkatá. Drobná zvěř užitková srstnatá má své zástupce v zajíci, divokém králíku a svišti. Z pernaté zvěře užitkové patří do skupiny zvěře velké tetřev, divoký krocan a drop, mezi drobnou zvěř tetřívek, jeřábek, bažant, koroptev, divoké husy, divoké kachny, lyska, divocí holubi, sluky a kvíčala.