Škodná zvěř

Mezi myslivci je zakořeněn názor, že kuchyňsky lze využít jen zvěř užitkovou, kdežto zvěř škodná je pro tento účel bezcenná. V některých případech tomu tak skutečně je, avšak řada druhů škodné zvěře může být upravena dokonce i jako pochoutka. Odstraněním předsudků bychom získali nemalé množství zvěřiny. Vždyť jenom sojek, jejichž zvěřina je po vhodné úpravě velmi dobrá, se u nás ročně uloví okolo 115 tisíc kusů. Toto množství představuje okolo 23 tisíc kilogramů zvěřiny a je to téměř tolik, kolik dnes dávají divoké kachny nebo divocí králíci. Totéž platí o stránkách, vránách a havranech, jejichž mláďata lze lahůdkově upravit. Na důkaz toho, že dobře připravená zvěřina této zvěře v kuchyni opomíjené uspokojí i náročného labužníka, uvádíme několik námětů a receptů. Některé druhy zvěře jsou ovšem uváděny spíše jako kuriozita; platí to např. o vydře a lišce.