Mufloní zvěř

Původně pochází z Korsiky a Sardinie, odkud k nám byla dovezena v minulém století. Žije na celé řadě míst ve volnosti i v oborách. Vyvržený muflon váží 25 až 45 kg, muflonka 20 až 28 kg. Loví se od 1. října do 31. prosince. Zvěřina má výbornou chuť a není totožná se skopovým masem. Zvláště zvěřina mladých kusů vyniká jemností. Zvěřina říjného muflona však má nepříjemný pach, který je nutno odstranit mořidlem. Stáří muflonů, pokud není při zvěřině hlava s toulci, lze odhadnout podobně jako u ostatních druhů zvěře spárkaté podle síly ve zvěřině. U muflonek je vodítkem „maska“, tj. bělavé zbarvení v obličejových partiích hlavy; čím více převládá šedivé zbarvení, tím bývá kus starší.