Křepelka

Křepelka bývala poměrně dosti hojným ptákem v našich polních honitbách. Je to pták stěhovaný. Váží asi 15 dkg. Její zvěřina je považována za mimořádnou delikatesu. Škoda, že se v současné době pro svou vzácnost neloví. Začíná se však u nás uplatňovat voliérový chov zdomácnělé křepelky japonské, která se vyznačuje velkou plodností a rychlým růstem. V zahraničí, zejména v Itálii, jsou tyto křepelky velmi oblíbené a chovají se pro kuchyňskou úpravu jak na speciálních farmách, tak i v domácnostech v klecích. Také u nás vyzkoušený a zavedený voliérový chov japonských křepelek se zaměřuje na jejich kuchyňskou spotřebu. Zvěřina těchto japonských křepelek je rovnocenná zvěřině křepelek polních. Také její úprava je stejná. Mladé křepelky se upravují čerstvé, staré se nechávají po oškubání a vykuchání asi 3 až 5 dní v mořidle.